KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
Q Food Grubu Müşteri ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Q Food Beverage Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Q Food”), Huqqa Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Huqqa”) ve Huqqabaz Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Huqqabaz”) (birlikte “Q Food Grubu”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde:
• Huqqa ve Huqqabaz restoranlarını (“Restoranlar”) ziyaret etmeniz, restoranlarda internet hizmetini kullanmanız, rezervasyon yaptırmanız, müşteri sıra kaydı oluşturmanız, ayrıca bazı Huqqa restoranlarında mevcut olan vale hizmetinden faydalanmanız halinde,
• Q Food Grubu ile telefon, e-posta, www.huqqa.com, www.huqqabaz.com, www.qfoodbeverage.com’da (birlikte “Websitelerimiz”) ve sosyal medya gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz veya restoranlarda bize geri bildirimde bulunmanız hallerinde, işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Q F&B Mobil Uygulaması üzerinden üye olabileceğiniz Üyelik Programı’na ilişkin aydınlatma metnine ise linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir? Huqqa ve Huqqabaz Restoranlarına Ziyaretleriniz • Restoranlarda gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Q Food grubu ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarınız işlenmektedir.
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla internet erişimine ilişkin kayıtlarınız işlenmektedir.
• Huqqa restoranlarındaki vale hizmetinden faydalanmanız halinde, aracınızın size güvenli şekilde teslim edilebilmesi, acil durumlarda ve diğer gerekli hallerde size ulaşabilmek amacıyla ad, soyad, telefon numarası ve plaka bilgisi, muhtemel hukuki süreçlerde veya sigorta süreçlerinde kullanılmak üzere bu bilgilere ek olarak imzanız, aracın giriş – çıkış kayıtları, araca ait herhangi bir hasar olup olmadığını gösteren fotoğraflar, ayrıca olası bir hasar/kaza durumunda sigorta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ehliyetinizin ön yüzünde yer alan veriler ile size ulaşabilmek için iletişim bilgileriniz (telefon ve e-posta adresiniz) işlenmektedir.
• Rezervasyon yaptırmanız halinde, rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek için ad, soyad, rezervasyon bilgileriniz, gerekli durumlarda size ulaşabilmek, rezervasyon bilgilerinizdeki değişiklikleri teyit edebilmek ve sizi bilgilendirmek amacıyla telefon numaranız işlenmektedir.
• Restoranlarımızı ziyaret ettiğinizde yoğunluk nedeniyle uygun bir masa olmaması halinde gerekli sıra kaydınızın yapılarak ilk uygun masanın tarafınıza haber verilmesi için ad, soyad, kayıt tarihi ile telefon numaranız işlenmektedir

İletişim Süreçleri

• İletişim kanallarımız (Q Food merkezi ve Restoranlardaki iletişim numaralarımız, e-posta adreslerimiz, Websitelerimiz’de yer alan iletişim kanalları, sosyal medya mecraları ve talep/şikâyet/yorum ekleyebildiğiniz diğer platformlar vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikâyetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad, varsa sosyal medya kullanıcı bilgisi), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep ve şikâyetleriniz, alışverişleriniz) ve bu kanallar üzerinden bize ileteceğiniz diğer bilgileriniz (talep şikâyetle ilgili fotoğraflar, video görüntüleri vs.) işlenmektedir. Ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere Q Food merkezi ile Restoranlar’ın iletişim numaraları üzerinden yapacağınız telefon görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır. sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.
• Restoranlarımızdaki tabletler üzerinden bize geri bildirimde bulunmanız halinde bu geri bildiriminizi sonuçlandırabilmek ve sizi bilgilendirmek amacıyla ad, soyad, telefon ve e-posta adresiniz ile ilgili şikâyet, talep, görüş ve önerilerinize ilişkin bilgileriniz işlenmektedir.
• Sosyal medya hesaplarınız üzerinden şikayet ve talep haricinde bizimle ilgili paylaşım yapmış olmanız halinde, yapmış olduğunuz paylaşımlar da sizinle aynı mecrada etkileşimde bulunabilmek amacıyla işlenmektedir.

Yasal Süreçler

Mevzuattan kaynaklanan ve/veya yetkili kamu kurumlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti, savcılık gibi resmi kurumlar nezdinde her türlü dava, cevap ve itiraz haklarımızı kullanabilmek, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerini yürütebilmek, yasal haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgileri tarafınıza ulaştırabilmek amacıyla kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), alışveriş, fatura, kamera görüntüleriniz, işlem güvenliğine ilişkin bilgiler (IP bilgisi, işlem log kayıtları) ile hukuki işlem bilgileriniz (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz? Kişisel verilerinizi;
 • • Vale hizmetleri ile ilgili olası bir kaza/hasar durumunda hasar süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sigorta hizmeti aldığımız tedarikçilerle,
 • • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren finans, danışmanlık vb. konularda hizmet almak amacıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarıyla (yazılım ve donanım hizmeti, sunucu hizmeti, e-posta hosting hizmeti, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile şubelerimizde kullanımınıza sunduğumuz internet ağı hizmeti sağlayıcısı) ve ayrıca sayılan bu hizmetlere ilişkin olarak operasyonel konularda destek alınan grup şirketimizle (Q Food),
 • • Bilgi/belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları veya adli makamlarla,
 • • Hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadıyla danışmanlık ve dava takip hizmeti aldığımız tedarikçilerimizle ve hukuki süreçlerin birlikte yürütülmesi sebebi ile grup şirketimizle (Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi),
 • • Şirket içi raporlama ve denetim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla şirket ortaklarımız/hissedarlarımızla paylaşmaktayız.
3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi;

 • • Restoranlarımızı ziyaret ettiğinizde güvenlik kameralarımızla,
 • • Restoranlarımızı veya şirket merkezimize ait telefonları aramanız halinde ses kayıtlarınızın kaydedilmesi yoluyla,
 • • İletişim kanallarımız (Q Food merkezi ve Restoranlardaki iletişim numaralarımız, e-posta adreslerimiz, Websitelerimiz’de yer alan iletişim kanalları, sosyal medya mecraları, tabletlerimizde bulunana geri bildirim bölümleri ve talep/şikayet/yorum ekleyebildiğiniz diğer platformlar vs.) üzerinden ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi yoluyla,
 • • Vale hizmetimizden faydalanmak için sözlü olarak verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesiyle, vale alanlarında meydana gelen kazalarda sigorta ve yasal bildirim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için vermiş olduğunuz yazılı bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesiyle,
 • • Rezervasyon yaptırmak için telefonla veya sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesiyle,
 • • Restoranlarımızdaki sıra kayıt işlemleri için personelimize sözlü vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesiyle,
 • • Restoranlarımızdaki internet hizmetinden faydalanmanız halinde erişim kayıtlarınızın sistemlerimize kaydedilmesiyle otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Restoranlarımızdaki çeşitli yöntemlerle Q F&B Mobil Uygulamasını kullanmanız halinde toplanan verilerinize ilişkin bilgilere yukarıda metnin giriş kısmında yer verilen linkteki aydınlatma üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi,

 • • Restoranlarımızı ziyaret etmeniz, rezervasyon yaptırmanız, sıra kaydı oluşturmanız, vale hizmetinden faydalanmanız halinde “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” hukuki sebeplerine,
 • • Restoranlarımızdaki internet erişim kayıtlarınızın işlenmesine ve mevzuattan kaynaklanan işleme yükümlülüklerimize ilişkin olarak “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine,
 • • Bizimle iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçmeniz halinde “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,
 • • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.
4. Haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Huqqa, Huqqabaz, Q Food’dan hangisine yöneltmek isterseniz başvurunuzda veri sorumlusu belirtip ilgili veri sorumlusunun aşağıda belirtilen adreslerine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)


Mersis no : 0734065321700019
E-mail adresi : kvkk@qfoodbeverage.com
Posta adresi : Yenibosna Merkez Mah. Sedir Sk. No.7 Kat.1 Bahçelievler - İstanbul